راه اندازی خط تولید غشاهای سرامیکی

شرکت دانش پژوهان صنعت نانو، برای تمامی اهداف جداسازی در زمینه های نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع دارویی، صنایع غذایی و . . . اقدام به انجام جداسازی با استفاده از فرآیندهای غشایی می کند.
این شرکت دارای خط تولید غشاهای سرامیکی نانو ساختار می باشد. این غشاها در شکل های لوله ای، دیسکی، صفحه ای در ابعاد مختلف و برای کارکرد در دماها و فشارهای مختلف طراحی و ساخته می شود. این نوع غشاها بر روی پایه های سرامیکی از جنس آلفا آلومینا، به روش های مختلف، پوشش دهی و لایه نشانی شده و به بازار عرضه می گردد. همچنین این شرکت می تواند، بنا به درخواست مشتری این نوع غشاها را در هر نوع شکل و اندازه، طراحی و تولید نماید.
راه اندازی سامانه های مختلف تولید و خالص سازی هیدروژن
شرکت دانش پژوهان صنعت نانو همچنین در راستای برطرف نمودن نیاز صنایع کشور به هیدروژن اقدام به طراحی و ساخت یک واحد نمونه مبدل سوخت گاز طبیعی به روش ریفرمینگ بخار و خالص سازی هیدروژن تولیدی جهت تامین خوراک هیدروژن مورد نیاز صنایع، نموده است.